Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2014

sniffSniffBazinga
Rozumiem, że to trudne. Kiedy wkładasz w coś lub w kogoś tyle wysiłku, to oczywiste, że chcesz, żeby to było wyjątkowe. Chcesz,  żeby on uważał Cię za wyjątkową. Żeby za Tobą tęsknił. Żeby nie odszedł i nawet nie obejrzał się przez ramię.
— Casey Watson
Reposted frommodiglovinne modiglovinne

May 30 2014

sniffSniffBazinga
6386 3bd5 500
i can do this! yes i CAN !!!
Reposted fromMokne-w-deszczu Mokne-w-deszczu

May 29 2014

sniffSniffBazinga
sniffSniffBazinga
0715 a471 500
Reposted fromNoMadeInChina NoMadeInChina
sniffSniffBazinga
6843 195a
Reposted frompiehus piehus viaNoMadeInChina NoMadeInChina
sniffSniffBazinga
0016 477a 500
Reposted frommarronek marronek viaNoMadeInChina NoMadeInChina
sniffSniffBazinga
Zawsze mam wrażenie, że komuś przeszkadzam
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie
sniffSniffBazinga
9852 3752
Reposted fromnobodyimportant nobodyimportant
sniffSniffBazinga
Sumienie to jest ten cichy głosik, który szepce, że ktoś patrzy.
— Julian Tuwim
Reposted fromavooid avooid
sniffSniffBazinga
9245 431c
Reposted fromdredziara dredziara
sniffSniffBazinga
0436 3e38
Reposted fromdredziara dredziara
sniffSniffBazinga
9633 6b2a 500
Reposted fromdarknessinme darknessinme
sniffSniffBazinga
2631 f0dc 500
Reposted fromNoMadeInChina NoMadeInChina

May 28 2014

sniffSniffBazinga
2617 05f4 500
Reposted frommru3 mru3
sniffSniffBazinga
Próżno szukać takiego, co być nie chce znalezionym.
— William Shakespeare - Romeo i Julia.
Reposted fromnutt nutt

May 25 2014

sniffSniffBazinga
0256 6422
Reposted fromblonde-troubelle blonde-troubelle

May 24 2014

sniffSniffBazinga
(...) bystra dziewczyna o ciut zagmatwanym nastawieniu do świata.
— Stieg Larsson.
Reposted fromdreamurder dreamurder

May 23 2014

sniffSniffBazinga
"Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię."
— Hłasko
Reposted fromkamkas kamkas

May 22 2014

sniffSniffBazinga
2253 548c 500
Reposted fromallterego allterego
sniffSniffBazinga
Ludzie zostali stworzeni po to, by ich kochać, a rzeczy zostały stworzone po to, by je wykorzystywać. Powodem, dla którego światem rządzi chaos, jest fakt, że rzeczy zaczęły być kochane, a ludzie wykorzystywani.
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl